Vårt mål är enkelt..

…att förenkla upprepande och tidsödande arbetsmoment i våra kunders IT-miljöer.

Vi är specialister som arbetar i tydligt avgränsade områden för att kunna vara de absolut bästa på det vi gör;
Systems Management lösningar baserat på Symantec Altiris
Flera av Asterios medarbetare har arbetat med Systems Management sedan slutet på 90 talet och fokuserat på Altiris de sista 10 åren. Vi är stolta över att vi kan alla aspekter och delar i Altiris.  Det viktigaste är vår erfarenhet med att få kunderna att använda verktygen för att stödja sin organisation, att kunna leverera en tjänst med hög kvalitet som verkligen underlättar företagets IT processer.

Asterio blir Caperio

De senaste två åren har vi sett att kunderna mer och mer inriktat sig på att köpa systems management och framförallt klienthantering som en tjänst. I tjänsten är inte Systems Management en separat komponent, utan leveransen omfattar oftast även logistik och säkerhet. I Caperio hittade Asterio det som saknades, kunskapen om logistik och ett mycket starkt fokus på Symantecs hela produkterbjudande, samtidigt som Caperio saknade många av de kompetenser som Asterio har inom Systems Management och automation.

Tillsammans kommer vi kunna leverera ännu bättre och effektivare lösningar till våra kunder. Kunskaperna inom Asterio kommer att tas tillvara och även fortsättningsvis erbjudas Asterios existerande kunder och Caperios hela kundbas.

Välkomna till en enklare och effektivare hantering av er it-miljö! Och välkomna till Caperio!

Om ni har frågor om Asterio, Caperio eller Altiris Systems Management
samt utbildning på Altiris är ni välkommen att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar
Hans Grünewald
www.caperio.se


NICE TO MEET YOU